Ker naše pakete dostavljamo preko Hitre pošte Pošte Slovenije, se prilagajamo njihovemu delavniku. Ob oddaji naročila na koledarju označite, kateri dan želite, da se opravi dostava. Dnevi, na katere ne dostavljamo paketov, so zatemnjeni.

Naročila se lahko odda najkasneje do 18. ure za dostavo naslednji dan. Za dostavo v ponedeljek, pa je potrebno oddati naročilo najkasneje v soboto do 16. ure.

V primeru, da prejmemo neobvladljivo količino naročil, lahko dostave za določen dan zapremo predčasno, zato oddajte svoje naročilo čimprej.

DNEVI S SPREMENJENIM DELAVNIKOM:

  • 24.12.2020 – NI DOSTAV
  • 25.12.2020 – NI DOSTAV
  • 26.12.2020 – NI DOSTAV
  • 27.12.2020 – NI DOSTAV
  • 31.12.2020 – NI DOSTAV
  • 1.1.2021 – NI DOSTAV
  • 2.1.2021 – NI DOSTAV
  • 3.1.2021 – NI DOSTAV

PREVERITE NAŠO PONUDBO ŠOPKOV!